HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 1999
Mérleg és Eredménylevezetési adatok
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     2 240
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     2 240
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     2 240
C. Saját tőke     2 240
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     6 089
III. Tárgyévi eredmény     -3 953
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     2 240
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     3 320
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     2 721
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     599
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     3 320
D.   Közhasznú tevékenység költségei     7 273
E.   Vállalkozási tevékenység költségei     0
F.   Összes tevékenység költségei     7 273
G.   Adózás elötti eredmény     -3 953
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi eredmény     -3 953
Az 1999. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 29 000 USD értékben (7241 eFt), melynek fedezete az 1998-ban és 1999-ben gyűjtött adományok összege volt. 1999-ben 72 áldozatos befizetőtől összesen 2 721 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 599 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 32 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.