közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 1998
Mérleg és Eredménylevezetési adatok
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     6 193
II. Követelések     3 500
IV. Pénzeszközök     2 693
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     6 193
C. Saját tőke     6 193
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     2 555
III. Tárgyévi eredmény     3 534
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     6 193
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     3 576
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     3 149
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     427
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     3 576
D.   Közhasznú tevékenység költségei     42
E.   Vállalkozási tevékenység költségei     0
F.   Összes tevékenység költségei     42
G.   Adózás elötti eredmény     3 534
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi eredmény     3 534
Az 1998. évben az Alapítványunk támogatást nem nyújtott, viszont 103 áldozatos befizetőtől összesen
3 149 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 427 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben 42 eFt a
költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.