HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2007
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     14 904
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     14 904
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     14 904
C. Saját tőke     14 904
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     18 912
V. Tárgyévi eredmény     -4 112
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     14 904
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     5 813
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     4 952
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     861
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     5 813
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     9 925
    Anyagjellegű ráfordítások     75
    Egyéb ráfordítások (adomány)     9 850
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     9 925
G.   Adózás elötti eredmény     -4 112
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     -4 112
Az 2007. évben az Alapítványunk 9 850 eFt (40 000 EURO) támogatást nyújtott Indiában a Education Sponsorship Programme részére, melyet Cedric Prakash visszaigazolása szerint a rászoruló gyermekek ellátására fordítottak. 2007-ban az áldozatos befizetőtől összesen 4 953 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 860 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 75 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.