HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2006
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     19 016
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     19 016
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     19 016
C. Saját tőke     19 016
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     3 490
V. Tárgyévi eredmény     15 422
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     19 016
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     15 500
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     15 293
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     207
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     15 500
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     78
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     78
G.   Adózás elötti eredmény     15 422
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     15 422
Az 2006. évben az Alapítványunk nem nyújtott támogatást. Várhatóan 2007. évben küldünk támogatást legközelebb. 2006-ban az áldozatos befizetőtől összesen 15 293 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 207 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 78 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.