HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2005
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     3 594
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     3 594
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     3 594
C. Saját tőke     3 594
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     3 448
V. Tárgyévi eredmény     42
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     3 594
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     5 314
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     5 271
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     43
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     5 314
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     5 272
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     5 272
G.   Adózás elötti eredmény     42
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     42
Az 2005. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 17 800 EUR értékben (4 456 eFt) Indiába, Cunamira 1 400 Eur (350 eFt) valamint 1662,61 USD értékben (333 eFt) Argentínába . 2005-ben az áldozatos befizetőtől összesen 5271 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 42 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 133 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.