HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2004
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     3 552
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     3 552
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     3 552
C. Saját tőke     3 552
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     9 702
V. Tárgyévi eredmény     -6 254
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     3 552
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     4 960
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     4 911
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     49
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     4 960
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     11 214
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     11 214
G.   Adózás elötti eredmény     -6 254
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     -6 254
Az 2004. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 43000 EUR és 100 USD értékben (10 884 eFt) Indiába, valamint 923,63 USD értékben (195 eFt) Argentínába . 2004-ben az áldozatos befizetőtől összesen 4911 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 49 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 134 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.