HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2003
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     9 806
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     9 806
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     9 806
C. Saját tőke     9 806
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     4 028
V. Tárgyévi eredmény     5 674
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     9 806
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     5 728
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     5 662
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     66
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     5 728
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     54
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     54
G.   Adózás elötti eredmény     5 674
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     5 674
Az 2003. évben az Alapítványunk támogatást nem nyújtott. 2003-ben az áldozatos befizetőtől összesen 5662 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 66 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 54 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.