HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2002
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     4 132
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     4 132
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     4 132
C. Saját tőke     4 132
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     5 506
V. Tárgyévi eredmény     -1 478
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     4 132
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     7 490
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     7 309
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     181
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     7 490
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     8 968
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     8 968
G.   Adózás elötti eredmény     -1 478
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     -1 478
Az 2002. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 35 400 USD értékben (8848 eFt), melynek fedezete az 2001-ben és 2002-ben gyűjtött adományok összege volt. 2002-ben az áldozatos befizetőtől összesen 7309 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 181 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 120 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.