HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2001
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     5 610
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     5 610
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     5 610
C. Saját tőke     5 610
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     4 846
V. Tárgyévi eredmény     660
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     5 610
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     7 257
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     7 097
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     160
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     7 257
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     6 597
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     6 597
G.   Adózás elötti eredmény     660
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     660
Az 2001. évben az Alapítványunk támogatást nyújtott 23 000 USD értékben (6529 eFt), melynek fedezete az 2000-ben és 2001-ben gyűjtött adományok összege volt. 2001-ben az áldozatos befizetőtől összesen 7097 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 160 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 68 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.