HARMADIK VILÁG ALAPÍTVÁNY 19675527-9199-569-42
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 19675527-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2000
Mérleg és Eredménylevezetési adatok
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     4 950
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     4 950
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     4 950
C. Saját tőke     4 950
I. Induló tőke     104
II. Tőkeváltozás     2 136
III. Tárgyévi eredmény     2 710
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     4 950
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     2 755
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     2 518
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     237
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     2 755
D.   Közhasznú tevékenység költségei     45
E.   Vállalkozási tevékenység költségei     0
F.   Összes tevékenység költségei     45
G.   Adózás elötti eredmény     2 710
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi eredmény     2 710
2000-ben 72 áldozatos befizetőtől összesen 2 518 eFt támogatást gyűjtöttünk, valamint 237 eFt kamatbevételünk volt, mellyel szemben csak 45 eFt a költségünk, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.