Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 1999
Mérleg és Eredménylevezetési adatok
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     591
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     591
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     591
C. Saját tőke     591
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     323
III. Tárgyévi eredmény     168
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     591
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     173
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     134
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     39
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     173
D.   Közhasznú tevékenység költségei     5
E.   Vállalkozási tevékenység költségei     0
F.   Összes tevékenység költségei     5
G.   Adózás elötti eredmény     168
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi eredmény     168
Az 1999. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, támogatóktól 134 eFt volt a bevételünk, kamatbevételünk 39 eFt volt.
Támogatást nem nyújtottunk. 5 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.