Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 1998
Mérleg és Eredménylevezetési adatok
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     423
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     423
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     423
C. Saját tőke     423
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     2
III. Tárgyévi eredmény     321
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     423
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     338
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     322
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     16
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     338
D.   Közhasznú tevékenység költségei     17
E.   Vállalkozási tevékenység költségei     0
F.   Összes tevékenység költségei     17
G.   Adózás elötti eredmény     321
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi eredmény     321
Az 1998. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, támogatóktól 322 eFt volt a bevételünk, kamatbevételünk 34 eFt volt.
Támogatást nem nyújtottunk. 16 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.