Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2007
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     10 196
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     10 196
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     10 196
C. Saját tőke     10 196
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     5 142
V. Tárgyévi eredmény     4 954
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     10 196
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     9 019
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     8 157
    Közhasznú tevékenységből származó bevétel     560
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     302
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     9 019
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     4 065
    Anyagjellegű ráfordítások     939
    Értékcsökkenési leírás     72
    Egyéb ráfordítások (adomány)     3 054
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     4 065
G.   Adózás elötti eredmény     4 954
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     4 954
Az 2007. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, saját bevételünk 560 eFt a táborból volt, támogatóktól 7 383 eFt, 1%-ból 553 eFt, a Fővárosi Önkormányzattól 221 eFt, és kamatbevételünk 302 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 1656 eFt-ot, Alsószentmártonra 100 eFt-ot, a karácsonyi hajléktalan étkeztetésre 1 370 eFt-ot fordítottunk.  A tábor költségünk 788 eFt volt, működési költségünk 151 eFt volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll, valamint egy nagyobb összegű nyomdaköltségből (csekk, reklámanyag nyomtatás). A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.