Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2006
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     5 242
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     5 242
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     5 242
C. Saját tőke     5 242
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     3 971
V. Tárgyévi eredmény     1 171
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     5 242
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     3 207
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     3 007
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     200
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     3 207
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     2 036
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     2 036
G.   Adózás elötti eredmény     1 171
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     1 171
Az 2006. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, saját bevételünk nem volt, támogatóktól 2 426 eFt, 1%-ból 471 eFt, a Fővárosi Önkormányzattól 110 eFt, és kamatbevételünk 200 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 397 eFt-ot, Alsószentmártonra 247 eFt-ot, a hajléktalan etetésre 1 280 eFt-ot fordítottunk.  112 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.