Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2005
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor- A tétel megnevezése     Tárgyév
szám
B. Forgóeszközök     4 071
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     4 071
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     4 071
C. Saját tőke     4 071
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     4 002
V. Tárgyévi eredmény     -31
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     4 071
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     2 697
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     2 571
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     126
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     2 697
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     2 728
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     2 728
G.   Adózás elötti eredmény     -31
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     -31
Az 2005. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, saját bevételünk 326 eFt, támogatóktól 1 593 eFt, 1%-ból 382 eFt, Mobilitás-tól pályázaton 100 eFt, a Fővárosi Önkormányzattól 170 eFt, és kamatbevételünk 126 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 1 093 eFt-ot, Bélfenyérre 110 eFt-ot, a hajléktalan etetésre 1 481 eFt-ot fordítottunk.  44 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.