Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2004
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     4 102
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     4 102
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     4 102
C. Saját tőke     4 102
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     4 373
V. Tárgyévi eredmény     -371
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     4 102
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     2 539
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     2 496
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     43
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     2 539
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     2 910
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     2 910
G.   Adózás elötti eredmény     -371
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     -371
Az 2004. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, saját bevételünk 278 eFt, támogatóktól 1794 eFt, 1%-ból 174 eFt, GYISM-től pályázaton 100 eFt, a Fővárosi Önkormányzattól 150 eFt, és kamatbevételünk 43 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 1064 eFt-ot, Bélfenyérre 216 eFt-ot, a hajléktalan etetésre 1418 eFt-ot, más szervezetneknek továbbutaltunk 100 eFt.  45 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll, valamint a honlapra 45 eFt, ügyvédi költségre 20 eFt. A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.