Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2003
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     4 473
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     4 473
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     4 473
C. Saját tőke     4 473
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     1 321
V. Tárgyévi eredmény     3 052
F. Kötelezettségek     0
III. Rövid lejáratú kötelzettségek     0
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     4 473
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     5 207
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     5 173
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     34
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     5 207
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     2 155
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     2 155
G.   Adózás elötti eredmény     3 052
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     3 052
Az 2003. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, támogatóktól 4 889 eFt, 1%-ból 174 eFt, GYISM-től pályázaton 110 eFt és kamatbevételünk 34 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 323 eFt-ot, a hajléktalan etetésre 1413 eFt-ot, a GYISM támogatás elszámolásaként 121 eFT-ot, más alapítványnak továbbutaltunk 250 eFt.  48 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.