Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2002
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     1 421
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     1 421
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     1 421
C. Saját tőke     1 421
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     681
V. Tárgyévi eredmény     640
F. Kötelezettségek     0
III. Rövid lejáratú kötelzettségek     0
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     1 421
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     2 278
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     2 256
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     22
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     2 278
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     1 638
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     1 638
G.   Adózás elötti eredmény     640
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     640
Az 2002. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, támogatóktól 2 136 eFt, Fővárosi Önkormányzattól pályázaton 120 eFt és kamatbevételünk 22 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 336 eFt-ot, a hajléktalan etetésre 1119 eFt-ot, a Fővárosi Önkormányzati támogatás elszámolásaként 131 eFT-ot fordítottunk.  52 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.