Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2001
Mérleg és Eredménykimutatás adatai
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     911
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     911
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     911
C. Saját tőke     781
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     660
V. Tárgyévi eredmény     21
F. Kötelezettségek     130
III. Rövid lejáratú kötelzettségek     130
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     911
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     1 186
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     1 161
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     25
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     1 186
D.   Közhasznú tevékenység ráfordításai     1 165
E.   Vállalkozási tevékenység ráfordításai     0
F.   Összes ráfordítás     1 165
G.   Adózás elötti eredmény     21
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi vállalkozási eredmény     0
J.   Tárgyévi közhasznú eredmény     21
Az 2001. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, támogatóktól  1 161 eFt bevételünk volt, kamatbevételünk 25 eFt volt. Támogatásként közvetlenül 300 eFt-ot, a hajléktalan etetésre 563 eFt-ot, a Kárpátaljai árvízkárokra 276 eFt-ot fordítottunk.  26 eFt költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.