Bokor, Hazai Rászorulók Alapítvány 18160525-9199-569-01
közhasznú alapítvány megnevezése Statisztikai számjel
1163 Budapest Gordonka u. 7. 18160525-1-42
közhasznú alapítvány címe adószáma
KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2000
Mérleg és Eredménylevezetési adatok
Sor-
szám
A tétel megnevezése     Tárgyév
B. Forgóeszközök     760
II. Követelések      
IV. Pénzeszközök     760
  ESZKÖZÖK (aktívák) ÖSSZESEN     760
C. Saját tőke     760
I. Induló tőke     100
II. Tőkeváltozás     491
III. Tárgyévi eredmény     169
    FORRÁSOK (passzívák) ÖSSZESEN     760
A   Összes közhasznú tevékenység bevétele     1 127
    Közhasznú célra, működésre kapott támogatás     1 101
    Egyéb bevétel (kamat bevétel)     26
B.   Vállalkozási tevékenység bevétele     0
C.   Összes bevétel     1 127
D.   Közhasznú tevékenység költségei     958
E.   Vállalkozási tevékenység költségei     0
F.   Összes tevékenység költségei     958
G.   Adózás elötti eredmény     169
H.   Adófizetési kötelezettség      
I.   Tárgyévi eredmény     169
Az 2000. évben az Alapítványunk bevételi a következők szerint oszlottak meg, támogatóktól 1 101 eFt volt a bevételünk, kamatbevételünk 26 eFt volt.
Támogatásként Tiszavárkonyban árvízkárokra 800 eFt, hajléktalan etetésre 124 eFt támogatást adtunk. 34 eFt a költségünk volt, ami elsősorban postaköltségből és bankköltségből áll.
A Kuratórium tagjai semmiféle juttatásban nem részesültek, költségtérítést nem kaptak, viszont áldozatos munkájukat ezúton is megköszönjük.